Regler

REGLER FOR FJØSSYSTEMER-CUPEN.

1. Otta, Vinstra, Ringebu &Fåvang, Øyer/Dølen og Østre Gausdal skytterlag samarbeider om å arrangere Fjøssystemer-CUPEN.

2. Styret i lagene utnevner 2 representanter som inngår i komiteen for Cupen.

3. Komiteen konstituerer seg selv med 1 leder, kasserer og sekretær.

4. Alle 5 lag forplikter seg til å arrangere stevner samtidig over 3 dager (ved behov flere dager).

5. Stevnene skal ha navnet «Fjøssystemer-CUPEN» og skytterlagsnavn.

6. DFS 35 skudds skyteprogram benyttes med fortløpende omgang for de som vil.

7. Hvert enkelt stevne premieres som normalt med pengepremier i henhold til skyteboka. Hvert enkelt lag står fritt til å ha ekstra premiering som f. eks. medaljer på sine stevner. Klasse Nybegynner Ung skal premieres med gjenstandspremier.

8. B. Alle 5 stevner teller i Cupen. 25 skudden sammenlagt er gjeldende for ekstrapremiering etter følgende premiefordeling:

Plass Alle klasser unntatt NU:
1 Kr.2500,-
2 Kr.1000,-
3 Kr. 500,-
Det må være minst 10 deltakere sammenlagt i alle klasser for at premier deles ut.

Det deles i tillegg ut en ekstrapremie for de 3 beste i kl-3 – 5 sammenlagt på 35 skudden etter følgende fordeling:
Nr.1: kr.2000,-      Nr.2: Kr.1500,-      Nr 3: Kr.1000,-.
Ved eventuell poenglikhet benyttes tierregelen sammenlagt. Er det ikke mulig å skille skytterne, blir premiesum lagt sammen og delt likt mellom gjeldende skyttere.

A. Minera Otta setter i tillegg opp en gavepremie til vinneren av kl.3-5 sammenlagt (35 skudden). Hvis det ikke er mulig å skille 2 eller flere skyttere her, vil det bli loddtrekning. Vinner må ordne transport selv.

9. Ved teknisk feil på noen av skytebanene som gjør det umulig å gjennomføre skytingen, vil alle resultater fra dette stevne bli slettet sammenlagt på gjeldende hold.

10. Skytterlagene forpliktes til å vedlikeholde Elektronikken i henhold til Regler for vedlikehold av elektroniske skiver. Bakskiver av papp SKAL benyttes.

11. Alle lag forplikter seg til å henge opp reklameplakat for Fjøssystemer og andre sponsorer lett synlig på banene. Det er ønskelig at denne henger oppe hele året (2018-2020).